Arrow Left
Forsiden

Indtægtssikring

Indtægtssikring

Er dine medarbejdere dækket ordentligt, hvis de mister erhvervsevnen?

I Sampension kan vi dække hele indtægten ved tab af erhvervsevne.

Vi anbefaler en dækning på 80 %, men I kan vælge at dække 40–100 % af medarbejderens indtægt.

Vores unikke indtægtssikring sørger for, at dine medarbejdere kan opretholde deres indtægt ved tab af erhvervsevne. Det gælder uanset praksis i kommunerne og diverse modregningsregler – og ordningen tager endda også højde for de uhensigtsmæssigheder, som førtidspensionsreformen har medført.

Det giver tryghed på den lange bane – og ro i maven her og nu. Både for dig og dine medarbejdere.

  • Hele indtægten dækkes ved tab af erhvervsevne – vi anbefaler 80 %
  • Mulighed for fuld lønkompensation til dig, hvis din medarbejder fastholdes i job
  • Indtægtssikring påvirkes ikke af eventuelle offentlige reformer
  • Stabil og fast indtægt uanset, hvilket offentligt forløb medarbejderen skal igennem

Indtægtssikring

Indtægtssikring gør det enkelt

En dækning der giver tryghed og med høj basisdækning - fx 80 %.

 Indtægtssikring gør det enkelt