Vælg en firmapension hvor afkastet pynter flot på plussiden

Over tre år har kunderne fået afkast på op til 30 %*. Afkastene afhænger af alder og investeringsprofil. Men hvad betyder det?

Når man sparer op til pensionen, er det vigtigt, at risikoprofilen justeres i takt med, at man nærmer sig pensionstidspunktet. Hos Sampension sker det helt automatisk via vores årgangspuljer. Derudover har kunderne mulighed for at vælge lav, moderat eller høj risiko.

Men uanset alder og valg af risiko får Sampensions kunder altid et afkast i den gode ende. Fx lå Sampensions afkast i 2018 samlet set i top-3 over alle danske pensionsselskaber. Det gælder også på tre års sigt.

*fra 1. november 2016 til 1. november 2019 gav de enkelte årgangspuljer akkumulerede afkast på mellem 30,1% og 10,2%. 

Høje afkast uanset alder


Firmapension med fire kontante plusser

Kontakt os...

hvis du vil give dine medarbejdere en pension med ekstra plusser

77 33 14 88