h1-logo FIRMAPENSION HOS
Firmapension hos Sampension

kontakt

Den. 20. november 2018 // Seneste

Sampension bedst på afkast

Sampension har klaret sig rigtig godt på afkast år til dato og ligger bedst i feltet ifølge den seneste oversigt fra Dannebrog Invest.

En ny analyse fra Dannebrog Invest viser, at Sampension ligger helt i top med afkast i 2018

”Det har overordnet set været et vanskeligt år, hvor vi har haft gavn af, at konstruktionen af vores portefølje er rigtig god. Vi har nok haft en lille smule mindre risiko i vores portefølje end flere af dem, vi sammenligner os med. Og så har vi haft nogle fantastisk gode afkast på obligationer,”

forklarer adm. direktør Hasse Jørgensen.

Du kan høre ham fortælle mere om årets afkast i 1 minuts penge her.

Forskellig pengepolitik afspejles i renterne

Rentemarkederne har udvist meget begrænsede udsving i løbet af årets første ti måneder, og det samlede billede er, at renterne specielt i Danmark og Europa er steget ganske svagt i forhold til starten af året, mens renterne i USA er steget en hel del. Det hænger fint sammen med forskellen i den førte pengepolitik i hhv. Europa og USA, hvor man i sidstnævnte siden 2015 har været i gang med en stramning blandt andet via rentestigninger efter den meget lempelige pengepolitik, der blev ført efter finanskrisen. I Europa er man kun lige er ved at starte på en stramning af pengepolitikken, men har endnu ikke hævet renterne.

Overfor det står aktiemarkederne, der startede året med en ordentlig tur i rutsjebanen. Britiske aktier er kommet bedst igennem oktober måned med et fald på 4,9 pct, mens de fleste andre større aktiemarkeder oplevede større fald eksempelvis faldt markedet samlet set med 5,5 pct. i Europa , 6,8 pct. i USA og 7,8 pct. i Danmark.

Den. 9. oktober 2018

Kunder i Sampension tæt på fire pct. i afkast

Farten er aftaget en smule i den global økonomi, og det smitter af på afkastet til pensionsopsparerne, viser de tre første kvartaler af 2018. Perioden har været præget af stigende indbetalinger, og nye kunder er på vej ind i Sampension-fællesskabet.

I årets første ni måneder har pensionsopsparere med markedsrente i Sampension Liv fået op til 3,9 pct. i afkast før skat. På tværs af alle profiler er afkastet 3,2 pct.

I år har den globale økonomi sænket farten en anelse i forhold til sidste år. De mere afdæmpede stigninger er fortsat trukket af aktier, men også af alternative investeringer, der har givet afkast på henholdsvis 3,8 pct. og 4,2 pct.

På trods af de turbulente markeder i perioden har alle Sampensions kunder i markedsrente oplevet positive og relativt høje afkast efter årets første ni måneder. Således ligger Sampensions afkast blandt de absolut bedste i pensionsbranchen for de fleste af profilerne – og ifølge analyser fra Morningstar i top tre. Det samme gælder for den overvejende del af profilerne over en treårig periode.

Den. 2. oktober 2018

ISP indgår aftale med Sampension

Ingeniørpensionskassen ISP har i dag indgået en administrationsaftale med Sampension. Aftalen betyder, at ISP med virkning fra sommeren 2019 overlader forvaltningen af sine pensioner til Sampension, som allerede i dag administrerer flere andre pensionskasser inden for akademikerområdet.

ISP har siden 2013 haft en administrationsaftale med AP Pension og vil fortsat være en selvstændig pensionskasse med egen medlemsvalgt bestyrelse, egen generalforsamling og egen identitet.

”Vi har været meget tilfredse med samarbejdet med AP Pension gennem de seneste fem år, og nu kan ISP opnå endnu større gevinster i det aftalte set-up baseret på stordriftsfordele og lavere omkostninger, hvad i den grad vil kunne mærkes positivt på medlemmernes pensionsopsparinger”,

siger Lars Bytoft, formand for ISPs bestyrelse.

De store besparelser opnås, fordi udgifterne til administration falder, men også – og især – via et fald i investeringsomkostningerne (ÅOP). Besparelserne vil slå fuldt igennem i løbet af 2020. Lavere investeringsomkostninger på blot 0,3 procentpoint kan betyde mellem en kvart og en halv million kroner ekstra i opsparing for det enkelte medlem set over et helt opsparingsforløb.

Med til valget af Sampension hører, at selskabet historisk har opnået gode afkast. Ikke mindst har Sampension været konkurrencedygtig i markedsrente; et pensionsprodukt, som flere end tre ud af fire ISP-medlemmer har.

Den. 7. august 2018

Sampension bedst på investeringsafkast

Sampensions 3 i 1 Livspension er topscorer i årets første halvår, når det handler om afkast for pensionsordninger med markedsrente og moderat risiko.

Analysehuset Morningstars har udråbt Sampension som topscorer i sin halvårsanalyse af afkastet for pensionsordninger med markedsrente og middel risiko. I sin analyse skriver Morningstar blandt andet:

”For livscyklusprofiler med middel risiko blev halvårets højeste afkast 1,41 pct. Det var i Sampension i profilen med fem år til pensionering”.

På profilen middel risiko med 15 år til pension leverede Sampension markedets 2. bedste resultat med et afkast på 1,08 pct. Samlet set lå afkastet i denne kategori på 0,21 pct. Morningstar konkluderer, at halvåret generelt bød på beskedne afkast.

“Det har ikke været let at få gevinst på de finansielle markeder i år. Det danske aktiemarked steg kun 0,3 pct., mens de amerikanske aktier steg 2,4 pct. Aktier i udviklingsmarkederne – de såkaldte emerging markets – faldt hele 3 pct.,”

siger investeringsdirektør Henrik Olejasz Larsen.

En kunde med moderat risiko fik sidste år et samlet afkast på op til 11,2 pct. og 9,1 pct. i 2016. Der skal således en del til i andet halvår af 2018, hvis afkastet skal leve op til de foregående år.

Den. 5. juli 2018

Imagespring til Sampension

Sampension går i 2018 hele 18 pladser frem i Berlingske Business Magasins Guldimage. Det giver Sampension en samlet placering som nr. 71 ud af 140 virksomheder – og den bedste placering for Sampension nogensinde i undersøgelsen.

Den højeste placering er igen i år inden for kategorien ansvarlighed dvs. at virksomheden tager ansvar for fx miljø, medarbejdere og samfund (her ligger vi nr. 41) og inden for kommunikation dvs. ledelsens evne til at kommunikere vision og værdier til omverdenen (her er vi nr. 61). Den største fremgang er inden for innovation (27 pladser frem) og troværdighed (21 pladser frem).
“Det glæder mig især, at vi har så stor fremgang inden for troværdighed, der er den næstvigtigste imageparameter. Her har det betydningen, at medarbejdere og ledere gør det, vi siger,” siger adm. direktør Hasse Jørgensen.

Lave omkostninger giver halv million ekstra

Berlingske bragte i juni en artikel om, hvordan omkostninger påvirker pensionsopsparingen.

Beregningen i artiklen viste, at har du sparet 2 mio. kr. op, så er forskellen på en ÅOP på 0,5 og 1,6 over en halv mio. kr. ekstra i opsparing over 20 år. Artiklen sammenligner også ÅOP i de største danske pensionsselskaber – med en ÅOP på 0,5 ligger Sampension på en delt førsteplads som det pensionsselskab med laveste ÅOP. Det er også derfor, vi anbefaler vores kunder at samle deres pensioner hos os – for blot få decimaler ekstra på ÅOP kan betyde tusindvis af kroner, den dag de skal på pension.

Opsparing (depot) i dag 1.000.000 2.000.000
ÅOP 0,5 2.593.155 4.644.517
ÅOP 0,9 2.441.558 4.362.870
ÅOP 1,1 2.369.418 4.228.974
ÅOP 1,3 2.299.612 4.099.497
ÅOP 1,6 2.199.117 3.913.251

Skemaet viser hvordan en opsparing udvikler sig over 20 år ved forskellige ÅOP. Alle beløb er vist i nutidskroner (2018-kroner)

Gode resultater trods et svært aktiemarked

Det gode danske sommervejr har også lunet Sampensions investeringer. Efter et svært første kvartal har alle årgangspuljer i Sampensions markedsrenteordning positive afkast år til dato.

Især aktierne har klaret sig godt i maj – og det har trukket afkastene op i alle puljerne. De tre basisfonde – Aktier, Obligationer og Alternative Investeringer – gav i maj et afkast på henholdsvis 0,7 %, 0,1 % og 0,8 %. Efter de første fem måneder af 2018 ligger de tilsvarende afkast som helhed på 0,2 %, 1,1 % og 2,2 %.

Selv om afkastene foreløbig ser beskedne ud i forhold til de foregående år, så ser de mere end fornuftige ud, når vi sammenligner med de øvrige pensionsselskaber. Det skyldes at Sampension i tide sørgede for at lægge porteføljen om.

Den. 3. maj 2018

Sampension i top med afkast i forhold til risiko

Ifølge analysebureauet Spektrums (tidligere Kirstein) årlige analyse af pensionsselskabernes performance, Markedsrenterapport 2018, leverer Sampension top-afkast i forhold til risiko på kort og lang bane.

Sammenligning af afkastresultater hos pensionsselskaberne tiltrækker sig altid opmærksomhed. Og med god grund da afkastet er den enkelt-faktor, der betyder mest for værdiskabelsen i en pensionsordning. Det handler om at levere høje afkast med lav risiko gennem flere år.

”Når man sparer op til pension, er det helt centralt at opnå de bedst mulige afkast inden for en rimelig risiko. Pointen er jo, at der skal være en høj sandsynlighed for, at pengene også er der, når man skal leve af dem. Det adskiller investeringer til pension fra så mange andre investeringer, hvor man måske kan tage større bet og gå efter en større gevinst,” siger investeringsdirektør Henrik Olejasz Larsen, Sampension.

Se sammenligningen i artiklen her

Sampension bedst på afkast til ældre kunder

Sampension ligger rigtig godt placeret i Morningstars rapport over pensionsselskabernes afkast i årets første kvartal, hvor pensionsselskabernes afkast samlet set taget et gevaldigt dyk i forhold til 2018

For kunder der er tæt på pensionsalderen, har Sampensions markedsrenteprodukt 3 i 1 Livspension klaret sig bedst af alle produkter, uanset risikoprofil. Eksempelvis har en kunde hos Sampension med lav risiko og fem år til pension et afkast på -0,08 % mod 0,97 % i gennemsnit. For kunder med lav og høj risiko er 3 i 1 Livspension placeret enten bedst eller næstbedst for 9 ud af 10 kunder. For kunder med moderat risiko, hvor der indgår flest produkter i sammenligningen, ligger Sampension i gennemsnit i top 3.

“Tallene fortæller, at vores strategi om rettidigt at reducere risikoen i porteføljen har båret frugt,” siger adm. direktør Hasse Jørgensen.

Q1 2018 – Sampensions placering

År til pension Lav Moderat Høj
30 år til pension 2 3 3
20 år til pension 2 4 2
15 år til pension 2 3 1
10 år til pension 1 2 1
5 år til pension 1 1 1
Gennemsnitlig placering 1,6 2,6 1,6
Antal produkter i simmenligningen 8-10 produkter 12-14 produkter 8-10 produkter

Ansvarlige investeringer

Sampension har udgivet sin første ESG-rapport. ESG-rapporten (Environmental, Social and Governance) fortæller om de aktuelle temaer på området og om, hvordan Sampension arbejder med ansvarlige investeringer.

“I Sampension vil vi skabe værdi på ansvarlig vis. Det er forudsætningen for at kunne skabe et langsigtet højt afkast. Derfor ønsker vi som investor at gøre vores indflydelse gældende via et aktivt ejerskab.

Vi finder det indlysende, at aktivt ejerskab har en større og mere positiv effekt på omverden, end hvis man blot ekskluderer bestemte selskaber uden dialog. Vi arbejder kontinuerligt på at integrere ansvarlighed i de virksomheder, vi investerer pensionsopsparernes penge og selskabets egenkapital i. Det har altid været det vigtigste for os. Også vigtigere end at kommunikere om det,” siger Hasse Jørgensen, adm. direktør i Sampension.

Læs ESG-rapporten her

Sundhedscenter i Sampension

Sampension tilbyder sundhedsordninger, som en del af pensionsordningen. En sundhedsordning kan sammensættes alt efter arbejdspladsens behov for ydelser.

Sundhedsordningen kan blandt andet indeholde:

  • Rådgivning ved sygemelding
  • Forebyggende behandling
  • Hjælp til hurtig diagnose, behandling og opfølgning.

Til at hjælpe medarbejderne på vej ved sygdom tilbyder Sampensions sundhedscenter hjælp og vejledning.
Hør i videoen hvad Sampension kan tilbyde virksomheder, der tegner en sundhedsordning.

Den. 10. januar 2018

Flotte afkast i 2017

Med en fin slutspurt i december nåede de samlede afkast helt op til 13,3 % i 2017 for flere årgangspuljer. Dermed fik kunderne i Sampension en god forrentning af deres pensionsopsparing gennem hele året.

Med afkast omkring 1 % i december sluttede 2017 af som et godt år for pensionsopsparerne i Sampension. For alle kunder op til 40 år, som har valgt høj investeringsprofil betød det et afkast for hele året på 13,3 %. Også pensionisterne nød godt af den positive udvikling på de finansielle markeder idet alle fra 64 år med moderat investeringsprofil fik over 4,5 % i afkast.

Se mere i videoen til højre hvor adm. direktør Hasse Jørgensen fortæller om afkast.

Prestigepris for bedste portefølje

Pensionseksperter på tværs af Europa kårer Sampensions kerneprodukt, 3 i 1 Livspension, som den pensionsløsning, der har den bedst sammensatte portefølje.

Pensionseksperter fra hele Europa har kåret Sampensions markedsrenteprodukt, 3 i 1 Livspension, til det produkt, der har den mest moderne porteføljekonstruktion. I udtalelsen står blandt andet at produktet er baseret på en state-of-art investeringsstrategi, der er baseret på de mest moderne ideer og teknikker for porteføljekonstruktion. Prisen blev uddelt ved IPE Conference & Awards i Prag i slutningen af november 2017 med deltagelse af flere end 300 repræsentanter fra den europæiske pensionsbranche.

– Vi er meget stolte af at vinde IPE-prisen for den bedste porteføljekonstruktion, især fordi det er vores kolleger i branchen fra hele Europa, der har valgt Sampensions løsning som den bedste. Det er en stor anerkendelse af vores faglighed, fortæller Sampensions chef for investeringsanalyse, Bo William Hansen.

I begrundelsen for at tildele prisen til Sampensions markedsrenteprodukt lyder det blandt andet, at der er tale om en robust porteføljekonstruktion med stor fokus på risikospredning, som er implementeret med mange forskellige aktivklasser og forskellige strategier, men som samtidig har meget lave omkostninger.

– Prisen viser, at vores investeringsstrategi bærer frugt, og at vi står stærkt rustet til fremtiden, konstaterer Sampensions investeringsdirektør Henrik Olejasz Larsen.

Stærk kundeoplevelse hos Sampension

Kunderne scorer Sampension med den højeste tilfredshed blandt de kommercielle pensionsselskaber ifølge målingen BrancheIndex Pension*

I BrancheIndex Pension afdækker Loyalty Group danskernes loyalitet og tilfredshed med deres pensions­selskab. Undersøgelsen foretages årligt med fokus på blandt andet kundernes oplevelser af selskaberne i forhold til den værdi, kunderne får for pengene, evne til at informere, etik og tillid til investeringer og image.

Bedst eller næstbedst blandt de kommercielle
I undersøgelsen ligger Sampension bedst eller næstbedst i forhold til PFA, Danica, Nordea Liv & Pension, AP Pension, SEB og Skandia på kundeoplevelsen. Det er vigtigt i lyset af, at Sampension i dag konkurrerer om pensionsordninger for firmaer og organisationer.

”Vores tanke er jo, at Sampension er et meget attraktivt pensionsselskab, når vi viser, at vi har høj kundetilfredshed, effektiv administration, lave omkostninger og høje investeringsafkast,” siger adm. direktør Hasse Jørgensen.

Kunderne oplever Sampension som bedst til at skabe værdi for pengene, til at informere og til at holde en høj etik i investeringerne, mens Sampension ligger nr. 2 på image og tillid til forvaltning.

God klagebehandling
Loyalty Group har også afdækket en anden side af kundetilfredsheden, nemlig om kunderne har klaget over pensionsselskabet, og hvordan kunden oplevede, at klagen blev håndteret. Hos Sampension har kun 1 pct. af de adspurgte klaget over deres pensionsselskab – klart det laveste tal blandt de kommercielle selskaber. Og selve klagehåndteringen får positive tilbagemelding fra kunderne.

Undersøgelsen viser, at Sampension kan opnå endnu større loyalitet og tilfredshed ved at styrke kommunikationen, når det gælder afkast og omkostninger – det der kaldes værdi for pengene.

* Kilde: Loyalty Group BrancheIndex™ Pension 2017.

Den. 12. december 2017

Dyreste selskab er dobbelt op på omkostninger

Der er stadig overraskende stor forskel på omkostningernes størrelse målt som årlige omkostninger i procent hos de forskellige pensionsselskaber. Faktisk mere end dobbelt op fra de mest omkostningseffektive selskaber med 0,5 pct. til de dyreste, som ligger på 1,1 pct. i ÅOP. Og det der for alvor gør forskellen, er investeringsomkostningerne.

”Ingen kan skabe det bedste afkast hvert år. År efter år. Sampension ligger konsistent blandt de bedste med afkast og har konsistent nogle af de laveste omkostninger – det sikrer en meget høj værdi til pensionsopsparerne,” siger adm. direktør Hasse Jørgensen.

Forskellen mellem de dyreste og billigste selskaber har ligget rimelig konstant de senere år. I løbet af et opsparingsliv kan forskellen mellem markedets laveste sats på 0,5 og den højest på 1,2 hurtigt betyde, at man kan tage omkring en halv mio.kr ekstra med på pension.

”Det er dybt indgroet i den måde vi arbejder på, at omkostningerne skal være lave. Det ses også i dag, hvor nye investeringsformer kan trække flere omkostninger med. Vi holder fokus på stordriftsfordele og omkostningsgevinster, når vi udvikler nye investeringer eller optimerer på det vi har,” siger Hasse Jørgensen.

Se sammenligning af ÅOP på markedsrente ved depot på 1 million kr. (PDF)

Kurs mod gode afkast

2017 bliver et godt afkast-år for pensionsopsparerne.

Frem til 1. december 2017 har Sampensions kunder med markedsrente opnået afkast på op til 12 procent. Især aktiemarkederne har haft en gunstig udvikling i 2017.  De gode resultater kan også ses på det lidt længere sigt – således har de yngre kunder under 40 år med høj risikoprofil over de sidste tre år opnået et akkumuleret afkast på 29,0 procent. 

Aktienedtur lurer

Efter et meget langt opsving på aktiemarkederne kan man næppe forvente, at den høje indtjening i de børsnoterede selskaber bliver ved med at fortsætte. Priserne på aktier er nu så høje, at de er på niveauer med dem, der var i slutningen af 1920’erne op mod krakket på Wall Street og i perioden frem til dotcom-boblens endeligt. 

”Der er en risiko for, at vi bliver skuffede i de her forventninger. Der er ikke noget, der tyder på, at det bliver lige med det første, for det går jo stadig godt i den underliggende økonomi,” siger Henrik Olejasz Larsen, investeringsdirektør i Sampension.

Den. 28. september 2017

Sampension er bedst på pris og afkast

Når pensionsselskaber bliver sammenlignet, kigger man ofte på enten pris eller afkast. I virkeligheden bør man kigge på begge faktorer. Det viser en analyse i nyhedsbrevet Inside Business.

Her bliver Sampension udnævnt til bedste pensionsselskab i Danmark, når det gælder lave priser og høje afkast. I analysen er der taget udgangspunkt i den type pensionsordning, du har. Det fremgår blandt andet, at Sampension har et gennemsnitligt afkast i perioden 2014-2016 på 8,6 procent efter omkostninger, som beløber sig til 0,5 procent om året.
Se artiklen fra Inside Business

Det gode resultat skyldes, at Sampension gennem flere år har fokuseret på både at skabe gode afkast og holde omkostningerne nede. Alt sammen med tanke på at pensionerne skal blive mere værd for den enkelte. Hør administrerende direktør fortælle mere om vores fokus på omkostninger.

Den. 25. august 2017

Aktiegevinster luner hos pensionsopsparer

Pensionsopsparerne kan glæde sig over deres afkast i år, i hvert fald hvis de sparer op med markedsrente. Årets første 7 måneder gav afkast til Sampensions kunder på 3,5 % i gennemsnit fordelt fra 1,4 % til 6,6 % før afgift afhængig af alder og valg af risiko.

”Det er interessant, at der har været så meget medvind på de fleste finansielle markeder i år, mens mange lande og regioner har oplevet ret stor politisk uro. Men det har nu ikke fået aktierne til at falde. Vi tror da også på, at det stadig kan betale sig at undgå at være alt for forsigtig, da de store økonomier grundlæggende er sunde,” siger administrerende direktør Hasse Jørgensen.

Morningstar: Sampension i top
I sommermånederne er det lykkes Sampension at outperforme de fleste konkurrenter på afkast til markedsrentekunderne. Det fremgår af seneste månedlige afkastanalyse fra analysebureauet Morningstar.

Målt på den mest populære risikoprofil – middel risiko – er Sampension næstbedst på juli-afkast med 30, 20 eller 15 år til pensionering. Årets første syv måneders afkast for denne type pensionsopsparere løber op i 5,86 % hos Sampension.

Mere risiko i højrisikoprofil

Sampension har tre risikoniveauer i livscyklus-produktet 3 i 1 Livspension. Fra 1. juli 2017 ændrede Sampension den nuværende høj-risikoprofil, fra pensionsopspareren er fyldt 40 år. Det betyder, at pensionsopsparerne får mulighed for at opnå et højere afkast, ved at tage en større risiko for tab.

”Vi har nok været lidt for forsigtige. Flere kunder har efterspurgt at spare op med højere risiko. Og da vores høj-risikoprodukt lå med en lidt lavere risiko end tilsvarende produkter hos mange andre pensionsselskaber, har vi ændret det,” siger kundedirektør Ole B. Tønnesen.
Det betyder, at andelen af aktier og alternative investeringer er sat op, mens andelen af obligationer blev reduceret i høj-risikoprofilen.

Sidste brik i pensionsudspil på plads i næste uge

Næste uge bliver meget interessant for alle, der har med pension at gøre. Vi kan nemlig se frem til regeringens længe ventede udspil om, hvordan de vil gøre det mere attraktivt at spare op til pension og mindske de samspilsproblemer med offentlige ydelser, der rammer pensionsopsparerne bredt.

Der er tale om en pulje på 2,4 mia. kr., som skal bruges til at give et støre fradrag for pensionsindbetalinger, forlyder det.
De 2,4 mia. kr. er den sidste brik i forårets tilbagetrækningsudspil, der resulterede i den ret komplekse ”Aftale om flere år på arbejdsmarkedet” mellem regeringen og Dansk Folkeparti.

Sampension har beskrevet de konsekvenser aftalen får for den enkelte pensionsopsparer (PDF).

Den. 1. juni 2017

Danskerne fortjener bedre pensionsløsninger

Den 30.maj, præsenterede regeringen sit nye pensionsudspil ”Flere år på arbejdsmarkedet. Hermed adresserer regeringen en vigtig samfundsøkonomisk problemstilling, lyder det fra Hasse Jørgensen, adm. direktør i Sampension.

”Det er grundlæggende godt. Danskerne har ikke fortjent at blive straffet for at spare op til pension i de sidste år. Når det er sagt, er det en meget lidt elegant løsning på blandt andet samspilsproblematikken, regeringen har skruet sammen, og den vil helt sikkert komplicere pensionssystemet endnu mere,” siger Hasse Jørgensen.

Et af de centrale forslag i regeringens oplæg er at åbne for indbetaling af op til 55.000 kr. årligt på et aldersopsparingsprodukt. Indbetalingerne kan foretages fra fem år før den officielle pensionsalder og modregnes ikke i de supplerende offentlige ydelser.

Se video og blive klogere på det regeringens pensionsudspil.

Danske ældre har styr på økonomien

I 2016 fyldte 65.000 danskere 65 år – og for de fleste er det startskuddet til en tilværelse som pensionist.

Sampension har i en analyse sat spot på de danske pensionisters økonomi. Den viser, at den gennemsnitlige pensionist har en formue på 280.000 kr. et månedligt rådighedsbeløb på 10.000 kr. og faste udgifter på ca. 8.000 kr. Undersøgelsen viser også, at omkring 80 % af de danske pensionister ejer deres egen bolig.

Ældre i mange andre lande bliver ofte en økonomisk belastning for både familien og samfundet – men vores tal viser, at vi har bygget et genialt pensionssystem, der har givet de ældre en økonomisk selvstændighed, som ikke er mange forundt, siger Sampensions administrerende direktør Hasse Jørgensen.

Pensionisterne selv føler sig også ovenpå økonomisk, idet over 94 % siger, at de har ”meget godt” eller ”godt” styr på deres økonomi.

Se video med Erik Sørensen, der fortæller om sine prioriteringer som pensionist.

500.000 kr. blev til 800.000 kr. på fem år

Var du omkring de 45 år i 2012, og satte du samtidig 500.000 kr. i Sampensions markedsrente-ordning, ville opsparingen i dag være på over 800.000 kr.*

De seneste fem år har Sampension under et skabt gode afkast til kunderne. Det er ikke en type investering alene, der har drevet afkastene – det viser blot, at en god spredning af risiko er vigtig og sagtens kan gå hånd i hånd med gode resultater. Kigger vi nærmere på de enkelte aktivklasser er det værd at nævne at investeringer i kreditobligationer – herunder såkaldt struktureret kredit – har bidraget markant til resultaterne. Derudover har realkreditobligationer samt danske og udenlandske statsobligationer bidraget godt. Aktieafkastet er også værd at nævne, især på investeringerne i unoterede aktier.

Investeringerne i Sampensions markedsrente-ordning består af tre basisfonde, der investerer i obligationer, aktier og alternativer – over de seneste fem år har de givet afkast på henholdsvis 26 %, 78,3 % og 30,7 %. Da årgangspuljerne for de unge kunder har stor andel aktier, er det således også disse kundegrupper, der har oplevet den største vækst i deres opsparing.

*Beløbet tager ikke højde for omkostninger og yderligere indbetaling. Der er valgt risikoprofil ”høj”.

Klagesager helt i bund hos Sampension

I 2016 fik én kunde medhold i en klage indgivet til Ankenævnet for Forsikring om Sampension. Klagen var blandt de i alt syv klager, Ankenævnet behandlede om Sampension.

Det viser nye tal fra Ankenævnet for Forsikring. De syv klager er et markant fald i forhold til 2012, hvor tallet var 27.  Tallene fra Ankenævnet viser også, at der er stor forskel på antallet af sager pensionsselskaberne imellem. Således har selskabet i toppen af statistikken haft 42 sager behandlet i Ankenævnet. Sampension ligger dermed langt nede af listen også set i forhold til markedsandelen blandt de danske pensionsselskaber.

De få klager skyldes, at Sampension i de senere år har arbejdet målrettet med at lære af klagesager, optimere arbejdsgange og forbedre kommunikationen til kunderne. Erfaringen er, at dialog med kunderne kan fjerne usikkerhed og tvivl og samtidig giver uvurderlig viden om, hvordan servicen fremover kan forbedres.

2017 med høje afkast

Sampension fik en god start på året med relative høje investeringsafkast til kunderne. Samlet set gav Q1 et positivt afkast på 2,7 mia. kr. for alle investeringer – i samme periode sidste år var dette tal faktisk et minus på 278 mio. kr.

Så året har budt på en ganske god start, hvad angår afkast. Zoomer vi ind på kunderne i markedsrente, har de fået afkast på 1,2-5,3% afhængig af alder og risiko.

Det er klart aktierne, der driver afkastene i 2017, men også alternativer chipper godt ind. Sampension har været tidligt ude og investere i alternative investeringer, som i april udgjorde godt 43 mia. kr. – eller ca. 20 % af de samlede aktiver. En af de mere omtale investeringer er i modeportalen Boozt.com, som forventes børsnoteret allerede i år.

Kundernes indbetalinger til Sampension vokser jævnt. I alt lå indbetalingerne på 2,2 mia.kr. i Q1 – det svarer til en præmievækst på 3,4 % i den direkte forretning. Pensionsindskud voksede mest med 14 % i alt.

Sampension i mål med Solvens II

Sampension offentliggjorde sin første Solvens II-rapport den 22. maj på hjemmesiden – den såkaldte SFCR-rapport. Rapporten er obligatorisk for alle pensionsselskaber og er den første, siden EU-kapitalkravene blev indført fra årets start i 2016.

Rapporten viser, at Sampension er Solvens II-compliant hele vejen rundt og mere end lever op til EU-kapitalkravene, som i al sin enkelthed går ud på, at forsikrings- og pensionsselskaber skal være i stand til at overleve økonomisk i mindst et år under de værst tænkelige scenarier og stadig have penge nok til, at det ikke påvirker kunder og medlemmer.

Solvens II har været på vej siden år 2000, men er af flere omgange blevet forsinket fra EU’s side. Tilbage i 2010 oprettede Sampension et Solvens II-projekt, som blev sat på hold i 2012. I 2015 genstartede vi så projektet, som vi nu formelt endeligt lukker ned. Sampensions solvensdækning lå på 490 % ved udgangen af Q1 – et historisk højt niveau. Se solvensrapporten her.

Den. 20. april 2017

Sampension har Nordens bedste investeringsdirektør

Investeringsdirektør i Sampension, Henrik Olejasz Larsen, blev igen i år Nordens bedste investeringsdirektør.

Sampensions investeringsdirektør Henrik Olejasz Larsen tog i sidste uge prisen som årets investeringsdirektør ved Institutional Investors store tilbagevendende arrangement ”Nordic Peer-to-Peer Awards” i Stockholm.

Det er kolleger fra selskaber over hele Norden, som tildeler hæderen, der også tilfaldt Henrik Olejasz Larsen sidste år, dengang dog i selskab med en anden investeringsdirektør.

Ved prisuddelingen hædres personer og teams fra blandt andet pensionsselskaber, som via deres innovative og velovervejede tilgang til investeringsarbejdet har gjort en forskel for deres respektive institution.

Den. 13. marts 2017

Fald i kundernes omkostninger i 2017

I 2017 betaler kunderne kun 35 kr. om måneden for administration af deres ordning mod 40 kr. i 2016.

Lave omkostninger er vigtige for kunderne, fordi en større del af indbetalingerne og afkastet dermed går til at styrke opsparingen. Sampension har gennem en årrække arbejdet målrettet på at reducere omkostningerne, som er blandt de laveste i branchen, når de vurderes ud fra den høje grad af fleksibilitet i pensionsordningerne og den omfattende rådgivning.

”Sampension havde også faldende omkostninger pr. kunde i 2016, og vi har besluttet at sænke prisen for pensionsadministrationen for alle kunder fra 1. januar 2017 fra 40 kr. til 35 kr. om måneden. Det viser værdien af vores forretningsmodel, som er baseret på, at vækst skaber fordele for alle kunder, eksisterende som nye. Og baseret på, at Sampensions leverancesystem er skalerbart uden store omkostningsstigninger til følge,” siger adm. direktør Hasse Jørgensen.

Den. 12. januar 2017

Sampension sætter prisen ned med 12,5 %

Sampension sænkede pr. 1. januar 2017 prisen for administration af pensionsordningerne fra 40 til 35 kroner pr. måned.

Med en ÅOP på 0,5 % målt på de samlede investerings- og administrationsomkostninger, hører Sampension fortsat til blandt de billigste pensionsselskaber på markedet. Branchegennemsnittet for de danske pensionsselskabers ÅOP er på ca. 0,9 %.

”Det glæder mig, at vi er lykkes med at udvikle vores forretningsmodel, så vi kan tiltrække både firmakunder og pensionskasser, og at vi allerede nu ser, at væksten har positiv effekt på omkostningerne. Vi bliver mere og mere effektive, og der er flere kunder om at dele udgifterne. Samtidig kan vi glæde os over, at vores transformation faktisk påvirker kundetilfredsheden i positiv retning”, siger adm. direktør i Sampension Hasse Jørgensen.

Dækning ved tab af erhvervsevne – lappeløsninger eller nytænkning?

Flere medier har i den seneste periode omtalt, hvordan flere pensionsselskaber først nu er ved at være klar med produkttilpasninger, så der også dækkes under ressourceforløb – som igen dog kun er et af problemerne med den traditionelle dækning efter de mange offentlige reformer.

Siden efteråret 2014 har Sampensions kunder haft mulighed for at vælge en løsning baseret på nytænkning i stedet for lappeløsninger.

Det betyder, at kunden altid får den valgte indtægt uanset størrelsen af ydelser fra det offentlige, hvor Sampension tager sig af det komplicerede samspil med de offentlige ydelser. Så bliver det ikke mere enkelt.

Sådan virker produktet ”indtægtssikring”

Attraktive konkurrencemæssige muligheder for pensionsaftaler i +50 segmentet

Fleksibilitet
Så er der åbnet for en udstrakt fleksibilitet, når du sammen med dine kunder skal fastsætte dækningsspænd, basisdækninger mm for aftale om firmapension. Det giver endnu større muligheder for skræddersyede aftaler i +50 segmentet.

Priser
Firmapensionsaftalen etableret via Sampensions rammeaftale bliver prisfastsat ud fra den konkrete medarbejdergruppes alder. Det betyder, at ordninger, hvor den gennemsnitlige alder for medarbejdere ligger i den yngre ende, oplever en prisberegning, der giver særdeles favorable priser.

Helbredsvilkår
Mens markedet for tiden typisk skærper helbredsvilkår har Sampension meget konkurrencedygtige bud på hylderne, bl.a. omvalg op til maks. dækninger helt uden afgivelse af helbred ved nytegning.

Hør mere om de konkrete helbredsregler

Sampension rykker forbi PFA, Nordea og Danica i Loyalty Group og topper i Aalund

Loyalty Group, som måler kundeloyalitet i den finansielle sektor, har netop offentliggjort nye tal for kundeloyalitet. Analysen viser, at Sampension som det eneste pensionsselskab er gået frem i 2015 og 2016, siden undersøgelsen blev lavet første gang i 2014.

Fremgangen i kundeloyalitet betyder, at Sampension har placeret sig foran sine største konkurrenter PFA, Danica, Nordea Liv & Pension, SEB og Skandia.
Derudover ses samme tendens i årets måling af kundetilfredshed udført af Aalund, hvor Sampension ligger på en delt førsteplads.

Læs børsens artikel om undersøgelsen her

Afkast på markedsrente helt i top

Afkastene i Sampension har været ganske pæne og landede i 2016 på 7,8 % for en kunde med moderat risiko og 15 år til pension.

Dermed placerer Sampension sig foran alle de vigtigste konkurrenter på årets afkast.

Afkast 3 i 1 Livspension Lav risiko Moderat risiko Høj risiko
30 år til pension 7,5% 9,1% 9,7%
15 år til pension 6,6% 7,8% 8,3%
5 år til pension 5,5% 6,4% 6,8%

Hvad har drevet udviklingen i 2016?

Brexit og Trump var to af årets vigtigste begivenheder på de finansielle markeder. Men på trods af enorm medieomtale fik hverken briternes EU-nej og amerikanernes Trump-ja den store betydning for afkastet. Hør investeringsdirektør Henrik Olejasz Larsen kort gennemgå betydningen af årets vigtigste begivenheder – og se frem på hvad der kommer til at definere 2017.

Sampension fastholder høj depotrente på 5,3 %

Sampension KP Livsforsikring A/S har fastsat depotrenten pr. 1. januar 2017 til 5,3 %

Depotrenten er dermed på samme høje niveau som i 2016. Denne rente gælder for alle policer med hensigtserklærede ydelser i gennemsnitsrentemiljøet.

”Vi har haft solide afkast gennem flere år, og samtidig har vores afdækningsstrategi givet et pænt resultat”, siger matematisk direktør Flemming Windfeld.

Ud af i alt knap 300.000 kunder har Sampension fortsat, selvom der for 8 år siden blevet lukket for nytegning, godt 120.000 kunder, som har en police med gennemsnitsrente. Som kunde i Sampension kan man frit skifte fra gennemsnitsrente til markedsrente.

Den. 14. december 2016

Kinas problemer stikker dybere end magtkampen med USA

Trump har sparket til relationerne mellem verdens to største økonomier. Men hvor solidt står den kinesiske korthus egentlig? Hør Sampensions investeringsdirektør Henrik Olejasz fortælle om de største trusler for den kinesiske økonomi.

Den. 5. december 2016

Valgnederlag forstærker italiensk krise

Hør investeringsdirektør Henrik Olejasz fortælle hvor galt det i virkeligheden står til med Italien, og om vi er på vej mod en ny EU-krise efter nej’et ved folkeafstemningen søndag.

Den. 24. november 2016

Infrastrukturen i byerne kan forbedres massivt med OPP

På trods af store udfordringer med infrastrukturen i mange af de store byer har et partnerskab mellem det offentlige og private længe været en sovende kæmpe.
Hør Sampensions direktør Hasse Jørgensen forklare hvorfor det kan blive en gevinst for det offentlige, investorerne og borgerne.

Den. 17. november 2016

Trumppanik afløst af optur

Markederne gik kortvarigt i panik, men allerede i dagene efter Trump sejren rettede kurserne sig i et hæsblæsende tempo. Hør Henrik Olejasz fortælle, hvem der har vundet, og hvem der har tabt oven på en af de mest overraskende begivenheder i den morderne amerikanske historie.

Den. 7. november 2016

Tyske og franske valg farligere for markederne end Trump

Alle taler om præsidentvalg i USA og konsekvenserne, hvis Trump vinder. Chokeffekten kan ryste markederne, men det er kongressens flertal, der har den store betydning. Derimod kan valgene i Tyskland og Frankrig til næste år få langt større betydning for økonomierne og virksomhederne, siger investeringsdirektør Henrik Olejasz fra Sampension.

Den. 1. november 2016

Milliardbøder og lave renter holder den finansielle sektor i en skruestik

Samfundets prügelknabe, den internationale banksektor, er fortsat under massivt pres fra de lave renter, milliardbøder, masseafskedigelser og ikke mindst et dårligt ry fra deres rolle under finanskrisen. Hør investeringsdirektør Henrik Olejasz fortælle hvad der er galt, men også hvad der vil ske, når fårene er skilt fra bukkene.

Den. 27. oktober 2016

Novo Nordisk og hele klodens farmaindustri under voldsomt pres

Novo Nordisk har tabt svimlende 260 mia. kroner i børsværdi i 2016. Generelt lider den globale farmaindustri voldsomt, og er blandt andet blevet et glohedt emne i den amerikanske valgkamp. Hør investeringsdirektør Henrik Olejasz fra Sampension fortælle, hvad der er op og ned.

Den. 14. oktober 2016

Aktiefald i Danmark skyldes én ting

Danske aktier gjorde det forrygende i 2015, men i 2016 har de været europæiske budskrabere. Hør investeringsdirektør Henrik Olejasz fra Sampension fortælle, hvorfor det går skidt – og hvorfor det er så svært at rette op på.

Den. 21. september 2016

Oliekrisen der forsvandt

For under et år siden var olieprisen i frit fald. Hele verden holdt vejret og markederne skælvede af både glæde og gru. Men pludselig er der ingen, der taler om olie længere. Hør investeringsdirektør Henrik Olejasz fortælle om den glemte krise, og ikke mindst hvilken rolle Rusland og Saudi Arabien har spillet det seneste halve år.

Den. 13. september 2016

Dommedag (måske) afblæst

Da briterne i juni siden slog op med resten af EU stod dommedagsprofeterne i kø. Pundet styrtdykkede og markederne skælvede, men her tre måneder efter Brexit har den værste panik lagt sig. Hør investeringsdirektør Henrik Olejasz fortælle om en patient, der måske slet ikke er så syg.

Den. 6. september 2016

Tyrkiets økonomi under belejring

Terrorangreb og statskup har sat Tyrkiets turisme under stort pres. Men hvad betyder det for landet med verdens 15. største økonomi, når hoteller og strande ligger øde hen – og hvilken rolle spiller det, at handelspartneren Rusland er i knæ? Hør Sampensions investeringsdirektør Henrik Olejasz give et hurtigt overblik i videobloggen 1 minuts penge.

Den. 17. august 2016

OL-økonomiens styrker og svagheder

Vidste du, at det brasilianske aktiemarked er braget frem i år på trods af store skandaler, milliardoverskridelser af OL-budgettet og faldende oliepriser?